facebook
youtube

zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
4.12.13
Harmonogram egzaminów zawodowych styczeń 2014 (stary i nowy poniżej)

EGZAMIN ZAWODOWY (stary) styczeń 2014

1. Harmonogram egzaminu zawodowego 2014:

Uwaga 1. Zdający są zobowiązani do stawienia się na egzamin min. 30 minut przed wyznaczonym terminem.

Uwaga 2. Zdający przynoszą na każdy egzamin dokument tożsamości oraz długopis/pióro piszące czarnym kolorem.

 

14 stycznia (wtorek) 2014, godz. 12:00 – egzamin pisemny – DSA, DSBHP,

15 stycznia (środa) 2014, godz. 9:00 – egzamin praktyczny – DSA, DSBHP,

16 stycznia (czwartek) 2014, godz. 9:00 – egzamin praktyczny – DSRach.

 

2. Lista przedmiotów, jakie zdający przynosi na egzamin praktyczny:

 

Symbol kierunku

Nazwa zawodu

Czas trwania egzaminu praktycznego

Zdający przynosi na egzamin praktyczny:

DSA

technik administracji

180 minut

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

DSBHP

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

180 minut

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

DSRach

technik rachunkowości

240 minut

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

3. Miejsce egzaminu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Legionowo, ul. Targowa 73A

Symbol kierunku

Nazwa zawodu

Sala

pisemny

praktyczny

DSA

technik administracji

7

7

DSBHP

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

7

7

DSRach

technik rachunkowości

35

EGZAMIN ZAWODOWY (nowy) styczeń 2014

1. Harmonogram egzaminu zawodowego 2014:

Uwaga 1. Zdający są zobowiązani do stawienia się na egzamin min. 30 minut przed wyznaczonym terminem.

Uwaga 2. Zdający przynoszą na każdy egzamin dokument tożsamości oraz długopis/pióro piszące czarnym kolorem.

 

10 stycznia (piątek) 2014, godz. 12:00 – egzamin pisemny – DSBHP, DSKosm, DSRach (czas trwania – 60 minut).

09 stycznia (czwartek) 2014, godz. 12:00 – egzamin praktyczny – DSBHP, DSKosm (czas trwania – 120 minut).

17 stycznia (piątek) 2014 – egzamin praktyczny – DSRach (czas trwania 180 minut):

I zmiana godz. 8:00 (nr w dzienniku 1 – 10)

II zmiana – godz. 16:00 (nr w dzienniku 11 – 20)

 

2. Miejsce egzaminu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Legionowo, ul. Targowa 73A

Symbol kierunku

Nazwa zawodu

Symbol i nazwa kwalifikacji

Sala

pisemny

praktyczny

DSBHP

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

29 +1

2 + 22

DSKosm

Technik usług kosmetycznych

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

1

1

DSRach

Technik rachunkowości

A.36 Prowadzenie rachunkowości

2

33 + 35

 

 

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia