MATURA POPRAWKOWA MATEMATYKA - DATA I TERMIN

10.8.2019

Szanowni słuchacze,

egzamin maturalny poprawkowy z matematyki odbędzie się 20 sierpnia br. o godz. 9.00 w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Targowej 73a w Legionowie.

Pamiętajcie aby zabrać ze sobą dowód osobisty, długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty, linijkę i cyrkiel.

Przyjdźcie na egzamin 30 minut przed jego rozpoczęciem.

Egzamin trwa 170 minut

 

 

MATURA -SESJA POPRAWKOWA

Szanowni Słuchacze, uprzejmie przypominamy, że:

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (albo w części pisemnej, albo w części ustnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu, pod warunkiem że:

a) przystąpił do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych

oraz

b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i żaden z powyższych egzaminów nie został mu unieważniony.

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego z jednego niezdanego przedmiotu obowiązkowego, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia.

Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 11 lipca 2019 r. do dyrektora szkoły.

wzór oświadczenia dla egzaminu w „nowej” formule – załącznik 7a

wzór oświadczenia dla egzaminu w „starej” formule – załącznik 7b

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się 20 i 21 sierpnia 2019 r.

798 299 599

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

Ziaja Polska Izba Firm Vipera ProGrupa SketchUp
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.