WAŻNE! Egzamin zawodowy

29.8.2016

Informujemy, że osoby, które chcą w styczniu 2017 r. zdawać egzamin zawodowy z kwalifikacji (państwowy) powinny złożyć w sekretariacie szkoły przy ul. Jagiellońskiej 8a , deklarację w terminie do 06.09.2016r.

 

Terminy egzaminów:

* etap pisemny – 12.01.2017r. (wszystkie kwalifikacje);

* etap praktyczny - kwalifikacja: Z.13– 09.01.2017r.;

* etap praktyczny – kwalifikacja: A.33/ E.12/ E.13/ A.36/ A.6/Z.5- 16.01.-23.02.2017r.;

 

Ogłoszenie wyników/wydanie dyplomów: 31.03.2017r.

Powyższa informacja dotyczy absolwentów oraz następujących grup:

l.p.

kierunek

obecny semestr

nr zawodu

nazwa kwalifikacji

nr kwalifikacji

2

TECHNIK BHP

3

325509

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Z.13

3

TECHNIK INFORMATYK

2

351203

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.12

4

TECHNIK INFORMATYK

3

351203

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.13

5

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

3

431103

Prowadzenie rachunkowości

A.36

6

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

4

431103

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

A.65

7

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

2

333106

Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.33

 OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

 2

 341204

 Świadczenie usług opiekuńczych

 Z.5

 

 

Uwaga!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni. (Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]).

Dla osób, które ukończyły szkołę w styczniu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od lutego do marca 2017 roku, a dla osób, które ukończyły szkołę w kwietniu lub w czerwcu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od czerwca do lipca 2017 roku. (Zgodnie z §113 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych [Dz.U. Nr 83, poz.562, z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2012 r.]).

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.