Menu

Egzamin zawodowy - deklaracje

23 sierpnia 2017

Drodzy słuchacze,

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 winny złożyć deklarację w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2017 roku.

Deklaracja - do pobrania

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem.

Zobacz także