Kurs - Komunikacja z pacjentem

Cena:

349 zł

Czas trwania:

16 godzin

Tryb nauczania:

Stacjonarny

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w środowisku medycznym: lekarzy, pielęgniarek i położnych, personelu medycznego, studentów kierunków medycznych, opiekunów medycznych.

Odpowiednia komunikacja osób pracujących w środowisku medycznym z pacjantem jest bardzo istotna, ponieważ jest czynnikiem wpływającym na zadowolenie pacjenta z opieki zdrowotnej oraz ma wpływ na proces zdrowienia. Kurs w pełni rozwija kompetencje komunikacyjne, co ułatwia codzienną pracę.

Przykładowy program nauczania:

 • zasady komunikacji z pacjentem w świetle prawa,

 • model komunikacji z pacjentem (zachowania sprzyjające komunikacji i te, których warto unikać),

 • rola komunikacji niewerbalnej w kontaktach z pacjentem i jego bliskimi,

 • bariery komunikacyjne w relacjach: pracownicy medyczni– pacjent i/lub jego rodzina,

 • analiza swoich mocnych i słabych stron w kontekście komunikacji,

 • sposób rozmawiania z pacjentem,

 • przekazywanie niepomyślnych wieści- pacjent w zaawansowanym stadium choroby,

 • emocje pacjenta,

 • rozumienie potrzeb, motywacji i mechanizmów psychologicznych występujących u pacjentów i ich bliskich,

 • zachowanie wobec pacjenta i rodziny w przypadku śmierci,

 • szukanie porozumienia w sytuacjach konfliktowych.

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • potrafi polepszyć komunikację z pacjentami i współpracownikami,

 • posiada umiejętność lepszego przekonania pacjenta do skrupulatnego przestrzegania terapii,

 • potrafi zmniejszyć stres pojawiający się zwłaszcza przy komunikacji w trudnych sprawach,

 • wzmacnia kompetencje związane ze słuchaniem oraz umiejętnością zadawania pytań,

 • potrafi lepiej zrozumieć potrzeby, motywację i mechanizmy psychologiczne występujące u pacjenta i jego bliskich,

 • umie dokonać analizy swoich mocnych i słabych stron w kontekście komunikacji.

Wymagania do zapisu:

 • pełnoletność.

r

Tryb nauczania

Stacjonarny

#

Czas trwania

16 godzin

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement


801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.